Божественият град – Баган

„…Започнал царят нечувани приготовления, имал две хиляди грамадни слона, на гърба на всеки яздели по дванайсет бойци. Освен това армията му наброявала шейсет хиляди конници и многобройна пехота… В Паган имало две кули – едната сребърна, а другата – златна…” Това бяхме прочели в разказа на знаменития Марко Поло от 1298 г. и се мъчехме … Има още