Детските музеи – една непозната атракция

Няма защо да се чувствате неудобно, ако понятието Детски музеи не ви е известно. На много хора не е. Но ако у нас детските музеи са една непозната атракция, то в развитите страни те са интегрална част от образователния процес на подрастващите.   Много възрастни не знаят какво да очакват от един детски музей. Защото … Има още