Дяволският мост – легенда или реалност?

Вярвате ли в Дявола? А в легендите? Възможно ли е тези за Дяволския мост да са всъщност реално случили се събития? Потърсете отговора във водите под него. А след това си помислете отново – плод на легенда или на реалност е Дяволският мост? В България има няколко турситически забележителности, носещи името „Дяволски мост“. Но обект … Има още