Мъртво море – Най-ниската точка на Земята

Както добре знаем, определението „море” е доста пресилено. Става въпрос за езеро с площ около 1000 кв км, чиято вода е толкова солена, че не позволява да се развие живот. Колко точно е солено мъртво море? Съдържанието на сол във водите му е 330 промила, а за сравнение солеността на Черно море е едва 17 … Има още