Легендата за „Синята Джамия“

Синята Джамия е едно от най съвършените човешки творения и сред най-видните забележителности на Истанбул. Тя е уникално достижение на изкуството и надминава очакванията и на най-смелите архитектурни виждания. Особено внушителна е с красивите си куполи, градини и изтънчените си шест минарета, обвити в тайнствена легенда. Синята Джамия е издигната по поръчка на султан Ахмед … Има още