Чудните мостове – игра на форми

Чудните мостове са един от най-популярните феномени в Европа. Една удивителна игра на формите, родена от взаимодействието на природните стихии. И ако досега не сте се убедили в мистичната красота на Родопите, то Чудните мостове ще ви я докажат. Двете мраморни арки и прилежащите към тях карсрови форми са запазена емблема на Родопа планина и … Има още